2015-05-14

Dynamika zespołu

Kiedy zespół zaczyna pracować efektywnie?

Na pewno zdarza Ci się pracować w zespole. Jak się wtedy czujesz? Zawsze tak samo? Przypomnij sobie jakiś projekt. Jak to było? Czy na początku pojawił się lęk? A co było potem? Pojawiły się kłótnie, spory? A jak się to skończyło? W końcu zespół zaczął się wspierać i wierzyć w końcowy sukces? Najprawdopodobniej tak właśnie było. Tak jest i zapewne będzie we wszystkich pracach zespołowych.

Czy „cztery etapy rozwoju zespołu” brzmią znajomo? W 1965 roku Bruce Tuckman sformułował tezę, że każdy zespół musi przejść przez kolejne cztery etapy rozwoju: forming – storming - norming – performing, czyli rozeznawanie – burza – tworzenie standardów – realizacja. W roku 1977 Tuckam wraz z Mary Ann Jensen dodał piąty etap adjourning (mourning), czyli odroczenie (żałoba), który dotyczy dokończenia zadania i rozwiązania zespołu.

Znalazłem bardzo ciekawą prezentację dotyczącą pracy zespołowej (choć nie wyłącznie pracy zespołowej): http://politologiauj2.w.interia.pl/ps2.ppt. Poniżej zamieszczam kluczowe tezy tejże prezentacji oraz podsumowanie każdego etapu w postaci tabel oraz w kategoriach stosunek do lidera i jak powinien działać lider.

Początek cytowania

 1. Każdy etap wynika z poprzedniego i jest na nim budowany.
 2. Każdy z etapów 1 – 3 przygotowuje zespół do fazy PERFORMING.
 3. Przeskoczenie któregoś z etapów lub zbyt szybkie przejście przez niego, wpływa negatywnie na zdolność zespołu do efektywnego wykonania zadań.
 4. Przy każdej istotnej zmianie (w jego składzie, kierownictwie, rodzajach zadań, celach, procedurach, itp.) zespół od nowa przechodzi przez cykl wszystkich etapów.

Forming

Faza

Struktura

Aktywność zadaniowa

Forming

Niepokój, niejasność, lęk

Na czym polega zadanie?

Rozeznawanie

Rozpoznawanie sytuacji

Jakie są cele?

 

Sprawdzanie, czego można oczekiwać od lidera

Jakimi metodami osiąga się cele?

Dominuje lęk

Testowanie, co można, a co nie

Jakie są oczekwiania wobec mnie?

 Stosunek do lidera

 • zależność od kierownika/lidera
 •  oczekiwanie na zatwierdzenie działań, określanie reguł i celów

Jak powinien działać lider:

 • ze wszystkimi się zapoznać i powitać
 • postępować dyrektywnie: określić, po co tu jesteśmy – jakie są cele, zadania, co mamy osiągnąć,  czym będziemy się zajmować
 • określić, co jest możliwe, a co nie: role, procedury, granice
 • określić swoje oczekiwania
 • wyznaczyć zasoby do dyspozycji
 • pokierować zespołem w procesie tworzenia norm
 • przełamywać lody – zachęcać wszystkich do wypowiadania się (małomównych także)
 • tworzyć okoliczności umożliwiające członkom grupy wzajemne poznanie się, nie tylko na
     płaszczyźnie zadaniowej

Storming

Faza

Struktura

Aktywność zadaniowa

Storming

Konflikt pomiędzy podgrupami

Podważana celowość i sens działania

Burza

Polaryzacja opinii

Krytyka wkładu innych

 

Autorytet lidera podważany

Reakcje emocjonalne na wymagania stawiane przez zadanie

Dominuje konflikt

Opór wobec starań ldiera, aby przywrócić porządek

Nieproduktywność

 Stosunek do lidera

 • „kto tu rządzi”
 • lider oceniany i krytykowany

Jak powinien działać lider:

 • ujawniać i uznawać różnice zdań
 • modelować słuchanie
 • modelować konstruktywne formy rozwiązywania konfliktów (zamiast tłumienia konfliktu)
    otwarte określanie potrzeb, otwarta dyskusja dotycząca różnic zdań
 • ułatwiać członkom zespołu rozmawianie, zwłaszcza wokół spraw konfliktowych
 • modelować ujawnianie uczuć
 • przedefiniować lub zdefiniować od nowa procedury, role, formy podejmowania decyzji,
    wyszukiwania zadań do wykonania
 • zachęcać do omawiania procesu współpracy
 • odnosić się do reguł współpracy, pytać, czy któreś należy zmienić
 • uczyć i wspierać
 • nie brać ataków do serca

Norming

Faza

Struktura

Aktywność zadaniowa

Norming

Zespół zaczyna się zgrywać

Początek planowania

Tworzenie standardów

Pojawia się poczucie jedności

Początki współpracy nad zadaniem

 

Pojawiają się normy grupowe

Krystalizują się standardy pracy

Dominuje wsparcie

Wzajemne wspieranie się

Rozwija się wymiana zdań i opinii

 Stosunek do lidera

 • partnerstwo
 • współzależność i współodpowiedzialność

Jak powinien działać lider:

 • mniej mówić, więcej słuchać
 • mniej narzucać formy rozwiązywania problemów i zadań, raczej prosić członków grupy o
    wyrażenie opinii
 • w dalszym ciągu modelować akceptację różnic zdań i łagodne formy podważania zdania innych
 • skupiać się na procesie i dynamice współpracy
 • modelować i zachęcać do słuchania oraz udzielania informacji zwrotnych
 • modelować udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych (chwalenie)
 • wspierać grupowe formy podejmowania decyzji (np. konsensus) wszędzie, gdzie to uzasadnione 
 • modelować aktywne słuchanie (np. parafrazowanie) i empatię

Performing

Faza

Struktura

Aktywność zadaniowa

Performing

Strukturalizacja grupy wobec wspólnego zadania

Konstruktywna praca nad zadaniem

Realizacja

Elastyczność i funkcjonalność pełnionych ról

Pojawiają się rozwiązania

 

Podporządkowanie zadaniom

Doświadczenie sukcesów

Zaufanie i wiara

 

Wzrasta efektywność i jakość

Stosunek do lidera

 • partnerstwo
 • współodpowiedzialność, wspólna kontrola

Jak powinien działać lider:

 • delegować – wspierać – udzielać informacji zwrotnych – nagradzać
 • czasem być nieobecnym
 • być elastycznym, słuchać pomysłów innych
 • rozwijać formy działania z etapu „Burzy” (modelować, facylitować, dbać)

Adjourning

Faza wygaszania działalności

 1. Jak najpóźniej żale i lęki rozstaniowe.
 2. Stanowczo o zakończeniu, czytelnie, co stanie się z osobami tworzącymi zespół.
 3. Uczenie się organizacji.

Koniec cytowania

Sprawdzam

Najpierw sprawdź jak duży opór budzi w Tobie teza: „Przeskoczenie któregoś z etapów lub zbyt szybkie przejście przez niego, wpływa negatywnie na zdolność zespołu do efektywnego wykonania zadań.” Ja miałem z nią duży problem. Skoro już wiem, że te wszystkie etapy są konieczne to przyspieszmy pierwsze trzy żeby jak najszybciej dotrzeć do etapu realizacji (performing). Dlaczego „szybkie przejście …  wpływa negatywnie”? Masz już swoją odpowiedź? Świetnie.

Moja odpowiedź brzmi: jeśli zbyt szybko przechodzę przez np. etap burzy (storming) nie pozowalam wybrzmieć wszystkim konfliktom, co może spowodować, że powrócą one (czasem w dużo ostrzejszej formie) później.

Podobnie myślę o pozostałych etapach. A Ty? Jeśli nie wierzysz, że powyższy opis stanowi coś w rodzaju „praw przyrody” (czy raczej „praw socjologii”) – będzie Ci trudno odnieść korzyść z tej wiedzy.

Jakie korzyści mogę wyciagnąć z powyższych informacji?

 1. Dać sobie zgodę na to, że będę przechodził (wraz z zespołem) przez wszystkie etapy.
 2. Upowszechniać wiedzę o dynamice zespołu w zespole, w którym jestem.
 3. Stosować się do zaleceń dla lidera (jeśli nie ja jestem liderem – wspierać go zachowując się tak, aby lider mógł łatwiej wdrażać wskazówki dla lidera).
 4. Sprawdzać wraz z zespołem, na jakim etapie jesteśmy.
 5. Na odpowiednich etapach zgłaszać swoje uwagi, pytania, formułować opinie, krytykować innych w sposób zgodny z zaleceniami dla lidera.

Wskazówka. Dla każdego etapu: zastanów się, które konkretne zalecenie dla lidera jest dla Ciebie najtrudniejsze do przyjęcia i zastosowania w praktyce. Przy najbliższej okazji skup się głównie na tym jednym zaleceniu. I „nie oczekuj ideału – oczekuj postępu”. Powodzenia.

A Ty? Co sądzisz o takim podejściu? Masz inny pomysł? Podzielisz się nim? A może uważasz, że podział na takie etapy to wcale nie „prawo przyrody”?

Chesz wiedzieć więcej?

Zajrzyj np. tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development.

Albo tu: http://www.businessballs.com/tuckmanformingstormingnormingperforming.htm.

Dodaj komentarz

(e-mail nie będzie publikowany)

Rekomendacje

 • Nieodłącznym elementem każdej dziedziny życia, niezależnie od tego czy dotyczy ona sfery służbowej, czy osobistej, jest projekt. Nawet kupienie „głupiej” żarówki okazuje się być projektem, który należy dobrze zaplanować, aby nie udać się do sklepu na próżno. Mówiąc o projekcie na myśl przychodzi mi nieodłącznie osoba Krzysztofa Skubisa, którego miałem nie tak dawno temu przyjemność poznać podczas warsztatów przygotowanych specjalnie dla pracowników biura Polskiego Związku Szachowego. W pamięci utkwiło mi wiele szczegółów i informacji (w tym pouczająca historia o konsumpcji słonia) pozwalających spojrzeć na niektóre przedsięwzięcia, zdawałoby się z początku nierealne do wykonania, przez zupełnie inny pryzmat. Krzysztof Skubis to profesjonalny pedagog wymagający od swojego interlokutora zarówno dyscypliny, jak i kreatywności. Dzięki niemu i jego wskazówkom czuję się dziś bogatszy o praktyczne narzędzia, które pozwalają mi osiągać sukcesy w pracy i życiu osobistym. Osobom, które notorycznie „gaszą pożary” i nie nadążają przy realizacji swoich projektów mogę z czystym sumieniem polecić fachową pomoc Krzysztofa, od którego dowiesz się również, że z projektu obarczonego wysokim ryzykiem niepowodzenia czasem warto zrezygnować....

   

  Piotr Murdzia

  Sekretarz Generalny i Szef Wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego,

  wielokrotny mistrz świata i Europy w rozwiązywaniu zadań szachowych

 • Świetny doradca, godny pełnego zaufania, o wyjątkowej wiedzy, odpowiedzialny partner. Pracowałem z Krzysztofem 5 lat wliczając w to czas, gdy był moim bezpośrednim przełożonym. Krzysztof sprawdził się zarówno jako odnoszący sukcesy Konsultant, jak i jako Manager. Zawsze chętny do pomocy i będący krok przed Tobą. Cieszę się, że nadal utrzymuję z nim kontakt jako Klient.

  Artur Malinowski

  Solution Architect w firmie Malcan

 • To przyjemność być poproszonym o napisanie rekomendacji dla Krzysztofa Skubisa: który był moim Coachem i Mentorem od początku mojej kariery zawodowej kierownika projektu. Miałem szczęście, ponieważ po zatrudnieniu przez Microsoft, właściwie przez przypadek, Krzysztof został moim “Mentorem”. Od pierwszego do ostatniego dnia w Microsofcie mieliśmy comiesięczne spotkania, w czasie których mieliśmy okazję dyskutować i rozpatrywać różne podejścia do prowadzenia projektu jak również różne sposoby rozwiązywania problemów we współpracy z członkami zespołu. Krzysztof jest bacznym obserwatorem, gdy stwierdzi jakiś brak kompetencji związanej z kierowaniem projektami, natychmiast organizuje warsztaty ze światowej klasy guru w tym obszarze. Po pięciu latach mogę o sobie powiedzieć, że jest bardzo efektywnym kierownikiem projektu i mogę z całą pewnością stwierdzić, że jedna z fundamentalnych cegiełek została dołożona przez Krzysztofa. Szczerze polecam Krzysztofa jako coacha nie tylko osobom początkującym, ale również tym, którzy pracują jako kierownicy projektu od dłuższego czasu. Z Krzysztofem będziesz w stanie nauczyć się  robić to lepiej, szybciej i zostać odpowiedzialnym partnerem i członkiem zespołu.

  Grzegorz Chuchra

  Kierownik Projektu / Prezes firmy Predica

 • Jestem doradcą strategicznym z zakresu zarządzania czasem i produktywności dla menedżerów w korporacjach i dużych przedsiębiorstwach. Gdybym miał wskazać osoby, które znacząco przyczyniły się do mojego rozwoju profesjonalnego, Krzysztof Skubis niemalże automatycznie przychodzi mi na myśl. Nasza współpraca rozpoczęła się w Microsoft, gdzie Krzysztof wspierał mnie w rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania projektami i rozwiązywaniem trudnych sytuacji z Klientami i w zespole projektowym. Do dziś rozmowy i punkt widzenia Krzysztofa wnoszą wiele do mojego rozwoju i usprawniają projekt "Ogarnij Chaos". Szczególnie cenię Krzysztofa za jego opanowanie i kompleksowe spojrzenie na omawiany problem. Nawet wyjątkowo trudne sytuacje, po analizie z Krzysztofem stają się sprawami do rozwiązania. Bogate doświadczenie zawodowe oraz komunikacja na najwyższym poziomie czynią z niego wyjątkowego partnera w biznesie i mentora. Usługi Krzysztofa Skubisa mogę z czystym sumieniem polecić wszystkim profesjonalistom, którzy szukają konsultanta - praktyka, który stanie się partnerem w ich długoterminowym rozwoju.

  Marcin Kwieciński


  Konsultant produktywności, autor projektu "Ogarnij Chaos"

 • To co było dla mnie wartościowe w pracy z Krzysztofem w roli coacha to Jego doświadczenie, otwartość oraz przede wszystkim umiejętność zwrócenia mojej uwagi na aspekty z kategorii „nie wiem, że nie wiem”, których zauważenie bardzo usprawnia działania i realizację celów.

  Tomasz Gajewski

 • Krzysztof podchodzi bardzo profesjonalnie do coachingu. Pomógł mi zrozumieć moje słabe i mocne strony oraz określić obszary, nad którymi powinienem pracować. Krzysztof w znakomitej większości wskazywał mi drogę do rozwiązania, do wiedzy a tym samym pozwolił mi wypracować mechanizmy do samodzielnego rozwoju, niż dawał po prostu gotowe odpowiedzi. Współpracę z Krzysztofem uważam za szczególnie wartościową z uwagi na jego umiejętność budowania relacji,  zaangażowanie, doświadczenie biznesowe, wysoką kulturę osobistą i etykę w życiu prywatnym i zawodowym.

  Piotr Oracz

  Dyrektor ds eComerce w Loopa.eu

 • Miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu dla zarządu K&K Media Solutions prowadzonych przez Krzysztofa. Jego ogromne doświadczenie i autentyczna chęć pomocy pomagają dojść do ciekawych konkluzji, które traktuje się jako swoje. Zaskakujące było dla mnie to, że wykraczały one poza spodziewany przeze mnie obszar zawodowy.
  Krzysztof otworzył nam oczy na to, co oczywiste, a jednak niezauważalne.

  Jakub Reiter

  Wiceprezes Zarządu K&K Media Solutions

 • Z Panem Krzysztofem, podczas procesu coachingowego, miałem przyjemność pracować  przez pół roku. W tym okresie przepracowaliśmy trzy bloki tematyczne: delegowanie, opór oraz emocje. To, co najbardziej mnie zaskoczyło to wiedza o samym sobie. Praca z Panem Krzysztofem otworzyła mi oczy na pewne kwestie, na które nie zwracałem uwagi, a które miały/mają bardzo duże odzwierciedlenie w jakości wykonywanej przeze mnie pracy. Pan Krzysztof jest świetnym fachowcem – z dużym bagażem doświadczenia, zawsze cennymi radami. Właściwie nie było sytuacji, w których nie miałby gotowego rozwiązania. To, co mówi naprawdę warto wdrożyć i stosować. Najbardziej wartościowe jest wskazanie przez Pana Krzysztofa prawidłowego podział słabszych i silniejszych stron. Dowiedziałem się, że to, co wszyscy postrzegają jako negatyw tak naprawdę może być pozytywem. Ale, aby tak się stało warto stosować się do wskazówek Pana Krzysztofa. Gorąco polecam każdemu, kto pragnie się rozwijać i pracować nad sobą!

  Karol Roguski

  Kierownik Projektu

  Arteria S.A.

 • Współpraca z Krzysztofem pozwala uwierzyć w wiarę we własne możliwości.

  Manager spółki notowanej na GPW

 • Praca z Krzysztofem pozwoliła mi zrealizować założone cele, dzięki jego doświadczeniu i umiejętności znajdowania problemów nad, którymi warto się pochylić. W trakcie sesji naprowadził mnie na wiele rozwiązań, które wprowadziłem do swojego życia zawodowego. Spotkania przekonały mnie do skuteczności coachingu, kiedy pojawią się kolejne zagadnienia chętnie nad nimi z Krzysztofem popracuję. Szczerze polecam, uważam że Krzysztof pozwala znaleźć "drogę na skróty" do wyznaczonego celu.

  Radosław Nowotniak

 • Pracowałam z Krzysztofem w ramach usług barterowych sesji coachingowych. Każda sesja z Krzysztofem (moja jako klienta coachingu) to ogromna ciekawość. Każda sesja z Krzysztofem przynosi dla mnie nowe odkrycie dotyczące mnie samej. Cenię pracę z Krzysztofem za profesjonalizm, upór, dążenie do celu, bezpośrednie wypowiedzi, dowcip, trafne puenty, trochę "cięty" język, którego czasem mi potrzeba. To mnie motywuje i równocześnie bawi, czyniąc ten czas sesji ciekawym i owocnym. Cenię pracę z Krzysztofem za Jego elementy mentoringu wplecione w sesje. Każdy ma swój własny styl pracy i tak ja widzę styl Krzysztofa. Dziękuję za to.

  Aldona Wierzba

 • Konkretne informacje, pewność siebie prowadzącego, humor, praktyczna wiedza, prosto i dobrze wyjaśnione.

   

  Uczestnik warsztatu "Zarządzanie stresem"

  Karol Niedzielewski

 • Super stosunek do studentów, odpoczynek psychiczny, dużo humoru i rozrywki. GORĄCO POLECAM!

   

  Uczestnik warsztatu "Zarządzanie stresem"

  Natalia Górecka

 • Fantastyczny warsztat, dynamicznie, z dużą dozą poczucia humoru i świetnie od strony merytorycznej. Na ogromny plus ćwiczenia przeprowadzone podczas warsztatu.

   

  Uczestnik warsztatu "Zarządzanie stresem"

 • Warto poznać problemy w Komunikacji!

  Uczestnik warsztatu "Podstawy komunikacji".

  Adrian Zduńczyk

 • Skondensowana dawka pożytecznej rzeczy.

  Uczestniczka warsztatu "Podstawy komunikacji"

  Magdalena Kaczyńska

 • Warsztat godny polecenia. Temat bardzo potrzebny w życiu. Narzędzia do natychmiastowego wykorzystania i sprawdzenia, czy działają i jak działają.

  Uczestniczka warsztatu "Coaching emocji - subiektywny przegląd"

  Beata Matys

 • Zaskakująco skuteczne prowadzenie warsztatu.

  Uczestniczka warsztatu "3 narzędzia do zarządzania emocjami"

  Beata Śliwkowska