2015-01-30

Podejmowanie decyzji

Przychodzi Ci łatwo, czy trudno?

Chodzi mi o decyzje ważne. Jak np.: czy odejść z tej pracy i poszukać nowej? Do jakiej szkoły posłać dziecko? Czy kupić dom poza miastem, czy mieszkanie w centrum? Itp.

Nie zajmuję się tutaj procesem podejmowania decyzji typu: czy wstać już z łóżka, czy jeszcze poleżeć? Co zjeść na obiad? Na jaki film pójść? Jaki program w obejrzeć dziś wieczorem w telewizji?

Oczywiście, że mogę mieć problem z podejmowaniem decyzji ważnych. I mogę mieć problem z podejmowaniem decyzji … mniej ważących na moim dalszym życiu. To, co różni opisane powyżej klasy sytuacji to „ciężar gatunkowy” tych decyzji. Te ważne mają wyraźnie większy wpływ na to jak potoczy się moje dalsze życie. Zazwyczaj ich odwrócenie jest trudniejsze do przeprowadzenia. I często wiąże się z poczuciem winy, straty: dlaczego od razu nie podjąłem właściwej decyzji?

Zatem: czy podejmowanie ważnych decyzji przychodzi Ci łatwo, czy trudno?

Najczęstsza odpowiedź jaką słyszę, gdy zadaję to pytanie, brzmi: „trudno”. A co powoduje tę trudność? Strach przed podjęciem niewłaściwej decyzji. I często okazuje się, że ten strach wcale nie jest związany z moim osobistym doświadczeniem: „tyle razy podjąłem złe decyzje i musiałem się z nich wycofać”. Raczej chodzi o to żeby znowu podjąć dobrą decyzję.

Walka ze strachem

Śmiem twierdzić, że  strach, który się pojawia w dużej mierze jest podsycany przez wewnętrznego krytyka. Warto ten przesadny strach zwalczać - klasycznymi metodami walki z wewnętrznym krytykiem (gremlinem): Wewnętrzny krytyk. Uwaga: nie ignoruję całkowicie mojego strachu – to może być sygnał pochodzący od zdrowego rozsądku: „nie skacz na główkę do tej rzeki skoro nie wiesz jak jest głęboka”. Raczej walczę ze strachem typu: „ach, jak to będzie strasznie, gdy podejmę złą decyzję!”

Co robię, aby ten strach osłabić?

 • Przywołuję swoje obserwacje i doświadczenia innych, które uczą, że wszyscy (nawet Ci z nas, którzy odnoszą największe sukcesy) podejmujemy, od czasu do czasu, złe decyzje.

Różnica pomiędzy ludźmi sukcesu, a  pozostałymi jest taka iż ludzie sukcesu szybko się do błędu przyznają, korygują go i idą dalej. A pozostali? Albo trwają przy złej decyzji. Albo rozpaczają, że złą decyzję podjęli, nawet gdy się z niej (w końcu) wycofali.

 • Chwytam byka za rogi. Wyobrażam sobie, co najgorszego może się stać, gdy podejmę niewłaściwą decyzję. Najczęściej nieokreśloność konsekwencji budzi większy strach niż rzeczywiste konsekwencje, które mogą się wydarzyć. Gdy już głośno nazwę najgorsze możliwe następstwa mojej błędnej decyzji – mogę też zobaczyć jak im można będzie potem zaradzić.

Daję sobie przyzwolenie na podjęcie błędnej decyzji.  To pozwoli mi szybko się z niej wycofać,  gdy stwierdzę, że jest błędna. Zmienię ją na inną i pójdę dalej.

Oczywiście, nie znaczy to, że nie przyłożę się do porządnego przeprowadzenia procesu decyzyjnego.

Dwa typy problemów z podejmowaniem decyzji

Są dwa klasyczne problemy z podejmowaniem decyzji:

a)      zbyt szybko podjęta decyzja (pochopna),

b)      odwlekanie decyzji w nieskończoność.

Jak to jest w Twoim przypadku? Nie wiesz? Przyjrzyj się kilku ważnym decyzjom, które już kiedyś podjąłeś/ęłaś.

Co złego jest w decyzji pochopnej? Najczęściej nie bierze ona pod uwagę wszystkich czynników, które powinno się wziąć pod uwagę. Czyli, zwiększa prawdopodobieństwo złego wyboru. Jeśli mam ten właśnie problem: postanawiam, że w moich decyzjach będę się trzymał ustalonego z góry procesu. Co więcej: nie wolno mi podjąć decyzji zanim tego procesu nie przejdę w całości.

A jaki jest problem z odwlekaniem decyzji? Taki, że może się okazać iż ja tej decyzji nigdy nie podejmę. Może podejmie ją za mnie ktoś inny? A może szansa jaka się pojawiła przepadnie? A nawet jeśli już w końcu podejmę decyzję to wcale nie znaczy, że ona na pewno będzie właściwa. To jest podszept gremlina (wewnętrzengo krytyka), aby zdobyć  jeszcze więcej danych, jeszcze pewniejszych, aby się upewnić, że wszystko zostało uwzględnione, itd. Takie myślenie prowadzi do sytuacji żeby decyzji w ogóle nie podjąć. Trzeba sobie jasno powiedzieć: nigdy nie będę miał pełnej informacji dotyczącej sprawy w jakiej mam podjąć decyzję. Zawsze podejmuję decyzje przy niepełnej informacji. Bo np. nie wiem (i nigdy nie będę wiedział), co się zdarzy jutro: a może się zdarzyć coś, co będzie miało wpływ na moją decyzję. Gdy zwykle odwlekam podjęcie decyzji: ustalam sobie nieprzekraczalny termin, do którego tę decyzję podejmę. Oczywiście, biorę pod uwagę mój proces decyzyjny: i tak go rozplanowuję żeby wszystkie etapy przejść w założonym czasie.

Proces decyzyjny

Zatem okazuje się, że - niezależnie od tego, czy podejmuję decyzje pochopnie (zazwyczaj nie ma wtedy procesu decyzyjnego), czy też odwlekam -  jest mi potrzebny dobry proces decyzyjny.

Z jakich etapów taki proces może się składać.

 • Jasne sformułowanie problemu: czego ma dotyczyć decyzja? Jakie mam opcje?

W celu dobrego przyjrzenia się problemowi zaczynam od wyciszenia się. Wyzwalam się z „bieżączki”, izoluję się od świata zewnętrznego, unikam rozproszeń, skupiam się nad tym jednym tematem. Gdy przychodzą rozproszenia: zapamiętuję je (do rozważenia później), ale trzymam dyscyplinę zajmowania się aktualnym tematem.

Przeprowadzam moją „burzę mózgu”, w czasie której wymyślam wszystkie możliwe opcje dla mojej decyzji. Dopuszczam nawet te, które wydają mi się bardzo dziwne, śmieszne, niedorzeczne, nieprawdopodobne. Na tym etapie niczego nie krytykuję, nie odrzucam.

Patrzę na problem z różnych perspektyw. Szczególnie tych najbardziej odległych od moich: Perspektywy.

 • Zbieranie danych.

W czasie formułowania problemu mogłem dojść do wniosku, że mam kilka możliwych opcji do wyboru. Teraz (w ramach założonego sobie z góry czasu) zbieram jak najwięcej istotnych informacji na temat każdej z opcji. A co to znaczy istotnych? Istotnych dla mnie, a więc związanych z moimi najważniejszymi wartościami jakie wyznaję, z moim najważniejszym rolami jakie pełnię, z moim życiowym celem, z moją misją życiową.

Nie zastanawiałeś/łaś się jeszcze nad tymi sprawami? Może to jest źródło Twojego problemu, że ciągle potrzebujesz więcej danych: bo nie wiesz jakie dane są dla Ciebie istotne? Albo właśnie dlatego podejmujesz decyzje pochopne, nie zbierając żadnych danych: bo nie wiesz jakich danych poszukiwać. O odkrywaniu wartości Odkrywanie wartości i rozważaniach kim jestem Kim jesteś? trochę napisałem jakiś czas temu.

Na tym etapie korzystam z pomocy przyjaciół, znajomych, autorytetów, ludzi ważnych dla mnie. Wszyscy oni pomagają mi w zdobyciu informacji, których potrzebuję.

W trakcie zbierania i analizy danych eliminuję też niektóre opcje

 • Marzenia.

Teraz rozważam wszystkie opcje po kolei. Dla każdej z nich pozwalam sobie marzyć: jak po tym właśnie wyborze może się toczyć moje życie – ze szczególnym uwzględnieniem moich najważniejszych wartości, mojej misji życiowej. Sprawdzam, który z wyborów może mnie doprowadzić do najpełniejszego realizowania moich najważniejszych wartości, najlepszego pełnienia moich najważniejszych ról (ojca, męża, coacha, mentora, chrześcijanina, itp.), najlepszego wypełniania mojej misji życiowej. Zdarza się, że po tym ćwiczeniu nie mam żadnych wątpliwości jaką decyzję powinienem podjąć. Tak jakby Siła Wyższa mówiła: „To właśnie jest dla Ciebie najlepsze.”  Ale nawet jeśli takiej wskazówki nie mam to ćwiczenie z marzeniami ma dla mnie sens. Tak. Decyzje podejmujemy emocjonalnie. Ja temu nie zaprzeczam. Robię z tego użytek.

 • Porządkowanie marzeń.

Nawet gdy mam już wstępną decyzję, jeszcze jej nie wdrażam. Czekam na potwierdzenie: wyznaczam sobie jakiś określony czas.  Informuję o tej wstępnej decyzji swoich bliskich, przyjaciół. Pytam ich o zdanie, słucham uważnie, co mówią. Daję sobie czas na oswojenie się z tą decyzją. Jestem ciągle otwarty na zmianę. Jeśli przychodzi wyraźne potwierdzenie – wdrażam decyzję w życie. Jak może wyglądać to wyraźne potwierdzenie? Pojawia się (i trwa) radość, entuzjazm, chęć do działania i głęboko w sercu spokój (nawet jeśli decyzja obarczona jest dużym ryzykiem).

Jeśli nie ma potwierdzenia – nie czekam w nieskończoność. Po upływie wyznaczonego czasu wdrażam decyzję w życie: z otwartością na szybkie wycofanie się  z niej, gdy coś pokaże mi iż jednak ta decyzja była błędna.

Jak Ci się podoba powyższy proces? A jak Ty podejmujesz decyzje? Wiesz jaki jest Twój problem? Masz jakiś proces? Jak bardzo różni się od tego, który został zaproponowany powyżej?

A może nie masz żadnego procesu? Ufasz swojej intuicji i nie uważasz, że postępujesz pochopnie? Jesteś zadowolony / zadowolona z wyników?

Dodaj komentarz

(e-mail nie będzie publikowany)

Rekomendacje

 • Nieodłącznym elementem każdej dziedziny życia, niezależnie od tego czy dotyczy ona sfery służbowej, czy osobistej, jest projekt. Nawet kupienie „głupiej” żarówki okazuje się być projektem, który należy dobrze zaplanować, aby nie udać się do sklepu na próżno. Mówiąc o projekcie na myśl przychodzi mi nieodłącznie osoba Krzysztofa Skubisa, którego miałem nie tak dawno temu przyjemność poznać podczas warsztatów przygotowanych specjalnie dla pracowników biura Polskiego Związku Szachowego. W pamięci utkwiło mi wiele szczegółów i informacji (w tym pouczająca historia o konsumpcji słonia) pozwalających spojrzeć na niektóre przedsięwzięcia, zdawałoby się z początku nierealne do wykonania, przez zupełnie inny pryzmat. Krzysztof Skubis to profesjonalny pedagog wymagający od swojego interlokutora zarówno dyscypliny, jak i kreatywności. Dzięki niemu i jego wskazówkom czuję się dziś bogatszy o praktyczne narzędzia, które pozwalają mi osiągać sukcesy w pracy i życiu osobistym. Osobom, które notorycznie „gaszą pożary” i nie nadążają przy realizacji swoich projektów mogę z czystym sumieniem polecić fachową pomoc Krzysztofa, od którego dowiesz się również, że z projektu obarczonego wysokim ryzykiem niepowodzenia czasem warto zrezygnować....

   

  Piotr Murdzia

  Sekretarz Generalny i Szef Wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego,

  wielokrotny mistrz świata i Europy w rozwiązywaniu zadań szachowych

 • Świetny doradca, godny pełnego zaufania, o wyjątkowej wiedzy, odpowiedzialny partner. Pracowałem z Krzysztofem 5 lat wliczając w to czas, gdy był moim bezpośrednim przełożonym. Krzysztof sprawdził się zarówno jako odnoszący sukcesy Konsultant, jak i jako Manager. Zawsze chętny do pomocy i będący krok przed Tobą. Cieszę się, że nadal utrzymuję z nim kontakt jako Klient.

  Artur Malinowski

  Solution Architect w firmie Malcan

 • To przyjemność być poproszonym o napisanie rekomendacji dla Krzysztofa Skubisa: który był moim Coachem i Mentorem od początku mojej kariery zawodowej kierownika projektu. Miałem szczęście, ponieważ po zatrudnieniu przez Microsoft, właściwie przez przypadek, Krzysztof został moim “Mentorem”. Od pierwszego do ostatniego dnia w Microsofcie mieliśmy comiesięczne spotkania, w czasie których mieliśmy okazję dyskutować i rozpatrywać różne podejścia do prowadzenia projektu jak również różne sposoby rozwiązywania problemów we współpracy z członkami zespołu. Krzysztof jest bacznym obserwatorem, gdy stwierdzi jakiś brak kompetencji związanej z kierowaniem projektami, natychmiast organizuje warsztaty ze światowej klasy guru w tym obszarze. Po pięciu latach mogę o sobie powiedzieć, że jest bardzo efektywnym kierownikiem projektu i mogę z całą pewnością stwierdzić, że jedna z fundamentalnych cegiełek została dołożona przez Krzysztofa. Szczerze polecam Krzysztofa jako coacha nie tylko osobom początkującym, ale również tym, którzy pracują jako kierownicy projektu od dłuższego czasu. Z Krzysztofem będziesz w stanie nauczyć się  robić to lepiej, szybciej i zostać odpowiedzialnym partnerem i członkiem zespołu.

  Grzegorz Chuchra

  Kierownik Projektu / Prezes firmy Predica

 • Jestem doradcą strategicznym z zakresu zarządzania czasem i produktywności dla menedżerów w korporacjach i dużych przedsiębiorstwach. Gdybym miał wskazać osoby, które znacząco przyczyniły się do mojego rozwoju profesjonalnego, Krzysztof Skubis niemalże automatycznie przychodzi mi na myśl. Nasza współpraca rozpoczęła się w Microsoft, gdzie Krzysztof wspierał mnie w rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania projektami i rozwiązywaniem trudnych sytuacji z Klientami i w zespole projektowym. Do dziś rozmowy i punkt widzenia Krzysztofa wnoszą wiele do mojego rozwoju i usprawniają projekt "Ogarnij Chaos". Szczególnie cenię Krzysztofa za jego opanowanie i kompleksowe spojrzenie na omawiany problem. Nawet wyjątkowo trudne sytuacje, po analizie z Krzysztofem stają się sprawami do rozwiązania. Bogate doświadczenie zawodowe oraz komunikacja na najwyższym poziomie czynią z niego wyjątkowego partnera w biznesie i mentora. Usługi Krzysztofa Skubisa mogę z czystym sumieniem polecić wszystkim profesjonalistom, którzy szukają konsultanta - praktyka, który stanie się partnerem w ich długoterminowym rozwoju.

  Marcin Kwieciński


  Konsultant produktywności, autor projektu "Ogarnij Chaos"

 • To co było dla mnie wartościowe w pracy z Krzysztofem w roli coacha to Jego doświadczenie, otwartość oraz przede wszystkim umiejętność zwrócenia mojej uwagi na aspekty z kategorii „nie wiem, że nie wiem”, których zauważenie bardzo usprawnia działania i realizację celów.

  Tomasz Gajewski

 • Krzysztof podchodzi bardzo profesjonalnie do coachingu. Pomógł mi zrozumieć moje słabe i mocne strony oraz określić obszary, nad którymi powinienem pracować. Krzysztof w znakomitej większości wskazywał mi drogę do rozwiązania, do wiedzy a tym samym pozwolił mi wypracować mechanizmy do samodzielnego rozwoju, niż dawał po prostu gotowe odpowiedzi. Współpracę z Krzysztofem uważam za szczególnie wartościową z uwagi na jego umiejętność budowania relacji,  zaangażowanie, doświadczenie biznesowe, wysoką kulturę osobistą i etykę w życiu prywatnym i zawodowym.

  Piotr Oracz

  Dyrektor ds eComerce w Loopa.eu

 • Miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu dla zarządu K&K Media Solutions prowadzonych przez Krzysztofa. Jego ogromne doświadczenie i autentyczna chęć pomocy pomagają dojść do ciekawych konkluzji, które traktuje się jako swoje. Zaskakujące było dla mnie to, że wykraczały one poza spodziewany przeze mnie obszar zawodowy.
  Krzysztof otworzył nam oczy na to, co oczywiste, a jednak niezauważalne.

  Jakub Reiter

  Wiceprezes Zarządu K&K Media Solutions

 • Z Panem Krzysztofem, podczas procesu coachingowego, miałem przyjemność pracować  przez pół roku. W tym okresie przepracowaliśmy trzy bloki tematyczne: delegowanie, opór oraz emocje. To, co najbardziej mnie zaskoczyło to wiedza o samym sobie. Praca z Panem Krzysztofem otworzyła mi oczy na pewne kwestie, na które nie zwracałem uwagi, a które miały/mają bardzo duże odzwierciedlenie w jakości wykonywanej przeze mnie pracy. Pan Krzysztof jest świetnym fachowcem – z dużym bagażem doświadczenia, zawsze cennymi radami. Właściwie nie było sytuacji, w których nie miałby gotowego rozwiązania. To, co mówi naprawdę warto wdrożyć i stosować. Najbardziej wartościowe jest wskazanie przez Pana Krzysztofa prawidłowego podział słabszych i silniejszych stron. Dowiedziałem się, że to, co wszyscy postrzegają jako negatyw tak naprawdę może być pozytywem. Ale, aby tak się stało warto stosować się do wskazówek Pana Krzysztofa. Gorąco polecam każdemu, kto pragnie się rozwijać i pracować nad sobą!

  Karol Roguski

  Kierownik Projektu

  Arteria S.A.

 • Współpraca z Krzysztofem pozwala uwierzyć w wiarę we własne możliwości.

  Manager spółki notowanej na GPW

 • Praca z Krzysztofem pozwoliła mi zrealizować założone cele, dzięki jego doświadczeniu i umiejętności znajdowania problemów nad, którymi warto się pochylić. W trakcie sesji naprowadził mnie na wiele rozwiązań, które wprowadziłem do swojego życia zawodowego. Spotkania przekonały mnie do skuteczności coachingu, kiedy pojawią się kolejne zagadnienia chętnie nad nimi z Krzysztofem popracuję. Szczerze polecam, uważam że Krzysztof pozwala znaleźć "drogę na skróty" do wyznaczonego celu.

  Radosław Nowotniak

 • Pracowałam z Krzysztofem w ramach usług barterowych sesji coachingowych. Każda sesja z Krzysztofem (moja jako klienta coachingu) to ogromna ciekawość. Każda sesja z Krzysztofem przynosi dla mnie nowe odkrycie dotyczące mnie samej. Cenię pracę z Krzysztofem za profesjonalizm, upór, dążenie do celu, bezpośrednie wypowiedzi, dowcip, trafne puenty, trochę "cięty" język, którego czasem mi potrzeba. To mnie motywuje i równocześnie bawi, czyniąc ten czas sesji ciekawym i owocnym. Cenię pracę z Krzysztofem za Jego elementy mentoringu wplecione w sesje. Każdy ma swój własny styl pracy i tak ja widzę styl Krzysztofa. Dziękuję za to.

  Aldona Wierzba

 • Konkretne informacje, pewność siebie prowadzącego, humor, praktyczna wiedza, prosto i dobrze wyjaśnione.

   

  Uczestnik warsztatu "Zarządzanie stresem"

  Karol Niedzielewski

 • Super stosunek do studentów, odpoczynek psychiczny, dużo humoru i rozrywki. GORĄCO POLECAM!

   

  Uczestnik warsztatu "Zarządzanie stresem"

  Natalia Górecka

 • Fantastyczny warsztat, dynamicznie, z dużą dozą poczucia humoru i świetnie od strony merytorycznej. Na ogromny plus ćwiczenia przeprowadzone podczas warsztatu.

   

  Uczestnik warsztatu "Zarządzanie stresem"

 • Warto poznać problemy w Komunikacji!

  Uczestnik warsztatu "Podstawy komunikacji".

  Adrian Zduńczyk

 • Skondensowana dawka pożytecznej rzeczy.

  Uczestniczka warsztatu "Podstawy komunikacji"

  Magdalena Kaczyńska

 • Warsztat godny polecenia. Temat bardzo potrzebny w życiu. Narzędzia do natychmiastowego wykorzystania i sprawdzenia, czy działają i jak działają.

  Uczestniczka warsztatu "Coaching emocji - subiektywny przegląd"

  Beata Matys

 • Zaskakująco skuteczne prowadzenie warsztatu.

  Uczestniczka warsztatu "3 narzędzia do zarządzania emocjami"

  Beata Śliwkowska