Burza mózgów

Burza mózgów
Na pewno wiesz co to burza mózgów. Jak często z niej korzystasz w praktyce? Rzadko? A co powoduje, że rzadko? Mała skuteczność? A skąd się wzięła mała skuteczność tej metody w Twoim (Waszym) wykonaniu? Przypomnij sobie. To ważne.

Jestem przekonany, że burza mózgów ta nie zadziałała z jednego z poniżej podanych powodów.

Kiedy burza mózgów nie działa?

Ogólnie rzecz biorąc metoda nie zadziała, gdy brakuje dobrego prowadzącego. A jaki to jest dobry prowadzący? Taki, który nie dopuszcza do:

  • przekrzykiwania się, licytowania się pomysłami

głosu powinien udzielać prowadzący

  • krytykowania zgłaszanych pomysłów

osobę krytykującą należy napomnieć, a w przypadku recydywy wykluczyć z dalszych prac

  • dominacji jednej osoby (kilku osób)

jedna osoba może zgłosić jeden pomysł na raz (inne zgłosi je w następnej kolejce)

  • pomijania osób, które nie są wystarczająco przebojowe

trzeba pytać o ich pomysły również osoby, które same się nie wyrywają

  • ograniczaniu liczby pomysłów, które może zgłosić jedna osoba

każdy powinien móc zgłosić tyle pomysłów ile chce: ale nie notujemy, który pomysł jest czyj

  • odrzucaniu pomysłów podobnych lub będących rozwinięciem już zgłoszonych

odrzucamy tylko pomysły identyczne, a w wypadku wątpliwości prosimy o doprecyzowanie

  • kończenia etapu zgłaszania pomysłów po krótkiej chwili ciszy

czekamy chwilę, a potem pytamy każdego z osobna o jakiś nawet zwariowany pomysł

  • nie notowania na bieżąco wszystkich pomysłów

każdy pomysł powinien być zapisany, a treść tego zapisu zatwierdzona przez zgłaszającego.

Najtrudniejsze jest zazwyczaj uniknięcie dominacji całego procesu przez jedną osobę (np. mającą autorytet w danej dziedzinie). Nawet niewerbalna dezaprobata takiej osoby może być deprymująca dla osób zgłaszających pomysły, co hamuje ich kreatywność.

Kiedy burza mózgów ma sens?

Przede wszystkim wtedy, gdy nie widzimy szybkiego, oczywistego rozwiązania problemu przed jakim stoimy. Gdy w ogóle nie mamy pomysłu jak problem ugryźć. A zwłaszcza, gdy zależy nam na zaskakującym, nietypowym rozwiązaniu, pomyśle, idei: na myśleniu out of the box.

Kluczowe elementy:

a)      jasne przedstawienie problemu

z możliwością zdawania pytań, doprecyzowania

b)      klarowne wyjaśnienie czego się oczekuje od uczestników w pierwszym etapie

koniecznie upewniamy się, że wszyscy rozumieją czego się od nich oczekuje

c)      jednoznaczne przedstawienie reguł postępowania i konsekwencji ich złamania

z podkreśleniem, że nie będzie wyjątków: np. wyrzucenie z sali za powtórną krytykę

d)      dobry prowadzący z autorytetem, ale nie onieśmielający uczestników

dobry prowadzący to ten, który potrafi zwrócić uwagę również ekspertowi.

Jednym ze sposobów na dominującego eksperta jest, w trosce o cenny czas eksperta, zaproszenie go dopiero na fazę oceny wszystkich pomysłów. Ekspert może wtedy dołączyć listę swoich pomysłów (przed fazą oceny).

Anegdota: Podobno w czasie II wojny światowej  zorganizowano burzę mózgów na temat jak sobie poradzić z U-bootami, które zatapiają statki transportowe płynące z USA do Europy. Najbardziej odlotowy pomysł? Zamrozić oceany. A wdrożone rozwiązanie? Konwoje statków transportowych ochranianych przez okręty wojenne.

Burza mózgów zakończona. Co dalej?

Kiedy już mamy wypisane wszystkie pomysły przechodzimy do fazy oceny. Składa się ona z kilku etapów:

a)      zebraniu pomysłów będących rozwinięciem tej samej idei w pojedyncze uogólnione pomysły

b)      pogrupowaniu pomysłów według wybranych kategorii

np. proste, skomplikowane, klasyczne, odlotowe

c)      ustalenie kryteriów wyboru najlepszego pomysłu

np. czas wdrożenia, prostota rozwiązania, koszt, unikalność pomysłu

d)      wybór najlepszego pomysłu

I już. Zostaje potem tylko wprowadzić nasz pomysł w życie:).

A myślałeś kiedyś o burzy Twojego mózgu? Uważasz, że ma to sens? Kiedy to stosujesz? Jak sobie radzisz z wewnętrznym krytykiem?

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *