Write or call me, please

SKRIS Krzysztof Skubis
Wąwozowa 1/18
02-796 Warszawa
Poland

tel:     +48 22 649 07 11
mob.: +48 602 500 772
e-mail: skubis@skris.pl

Krzysztof Skubis

    Contact form