Efektywne spotkania. Wyniki ankiet

Wyniki anonimowych ankiet z warsztatu "Efektywne przygotowanie oraz prowadzenie spotkań" przeprowadzonego w dniu 13. maja 2019 r. dla GRENKELEASING Sp. z o.o. w Poznaniu. Ankiety wypełniło 15 osób.

Warsztat został przyjęty z dużym entuzjazmem. Poziom merytoryczny: 9.2/10 (mediana 10/10!).

Poniżej kolejno: pytanie, opis skali (0-10), średnia i mediana z odpowiedzi.

1.      Czy zakres tematyczny spotkania był interesujący? W skali od 0 do 10.

0 – w ogóle nie był interesujący,                  5 – średnio interesujący,             10 – wybitnie interesujący

Średnia ocena 15. uczestników:     9.2       mediana 9

2.      W jakim stopniu prezentowane tematy odpowiadały Pani/Pana oczekiwaniom? Skala: 0-10.

0 – wcale nie odpowiadały,                    5 – średnio odpowiadały,              10 – trafiły w dziesiątkę

Średnia ocena 15. uczestników:     9.1        mediana 9

3.      Jak był poziom merytoryczny dzisiejszego spotkania? Skala: 0-10.

0 – beznadziejny,                                     5 – średni,                                               10 – wyjątkowo wysoki

Średnia ocena 15. uczestników:     9.2        mediana 10!

4.      Jak dobrze prowadzący przekazywał wiedzę? Skala: 0 do 10

0 – nie umie przekazywać wiedzy,               5 – średnio,                         10 – jest świetnym trenerem

Średnia ocena 15. uczestników:    9.0        mediana 10!

5.      Jak dobrze prowadzący reagował na zgłaszane oczekiwania? Skala 0-10.

0 – ignorował oczekiwania,                        5 – uwzględnił sporo,               10 – uwzględnił wszystkie

Średnia ocena 15. uczestników:     9.3        mediana 10!

6.      Czy użyte środki techniczne wspomagały objaśnianie tematu? Skala: 0-10.

0 – przeszkadzały,                                        5 – średnio dostosowane,         10 – trafiły w dziesiątkę

Średnia ocena 15. uczestników:     8.7        mediana 9

7.      Jak Pani/Pan ocenia warunki lokalowe? Skala: 0-10.

0 – to była pomyłka,                                   5 – średnio odpowiadały,                  10 – idealne miejsce

Średnia ocena 15. uczestników:     9.5        mediana 10

8.      W jakim stopniu wykorzysta Pan/Pani zdobytą dzisiaj wiedzę? Skala: 0-10.

0 – wcale,                                                     5 – sporo,                                                  10 – wszystko

Średnia ocena 15. uczestników:     9.1        mediana 10!

9.      Jakie ogólnie wrażenie wyniosła Pani/wyniósł Pan z dzisiejszego spotkania? Skala: 0-10.

0 – strata czasu,                                      5 – było interesująco                    10 – rewelacyjne spotkanie

Średnia ocena 15. uczestników:     9.1       mediana 9

10. Co chce Pani/Pan przekazać przyszłym uczestnikom? Jakiej rady udzielić prowadzącemu?

  1. Nie mam żadnych uwag co do prowadzącego.
  2. Bardziej szczegółowo opisywać treść zadania/ćwiczeń. Mniej anegdot.
  3. Przyszły uczestnik => warto :-). Prowadzącemu => brak 🙂

Średnia z całości (bez lokalu):  9.1  Mediana z całości (bez lokalu)  9.5

 

 

 

Zostaw komentarz

*

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *