O MNIE

KRZYSZTOF
SKUBIS

Pomagam pokonać stres. Klienci, z którymi pracuję, przestają żyć w ciągłym stresie. Mają lepszy nastrój, są spokojniejsi, bardziej zadowoleni z siebie. Częściej odczuwają radość. W dłuższej perspektywie, poprawiają też relacje z bliskimi osobami. 

Krzysztof Skubis O mnie

Podsuwam narzędzia pozwalające pokonać stres: określać poziom stresu, wykrywać zagrożenia i reagować w chwilach kryzysu. Najważniejsze jest jednak długofalowe podejście, w którym nie dopuszcza się do wzrostu stresu do poziomu, który upośledza funkcjonowanie. 

Mam ponad trzydzieści lat doświadczenia zawodowego. Pracowałem w korporacjach – większość czasu na stanowiskach kierowniczych. Wiem, co to presja i stres. Widziałem jak ludzie potrafią reagować, gdy są wystawieni na stres przez długi czas. Przez wiele lat nie radziłem sobie ze stresem. Doświadczyłem syndromu wypalenia zawodowego. Nie życzę tego nikomu. Zdecydowałem się odejść z korporacji, aby  pomagać innym panować nad stresem. Żeby nie musieli przechodzić przez to przez co ja przeszedłem.

Narzędzia

Wierzę, że można znaleźć rozwiązanie dla każdej trudnej sytuacji. Najłatwiej to zrobić, gdy dysponuje się odpowiednimi narzędziami. Próbowałem pokonać stres różnymi sposobami. Z moich poszukiwań pozostawiłem wyłącznie narzędzia (sposoby postępowania), które się sprawdziły w praktyce. I tylko o takich sposobach radzenia sobie ze stresem opowiadam.

Pomiary

Jestem fizykiem doświadczalnikiem. Uważam, że można, warto, a nawet trzeba mierzyć swoje postępy przy wprowadzaniu zmian. Tak samo zresztą uważa International Coach Federation (ICF). W swoich tekstach i na spotkaniach zachęcam do sprawdzania (mierzenia) jak podsuwane przeze mnie rozwiązania działają w Twoim przypadku. Zachęcam Cię: nie ufaj, ale mierz i sprawdzaj.

Działanie

Mam przekonanie, że sama wiedza nie wystarcza. Żeby wiedzę przekuć w umiejętności, trzeba ćwiczyć. A to wymaga czasu, dyscypliny, motywacji. Stąd spora cześć moich tekstów dotyczy motywacji, ustalania priorytetów, kryteriów podejmowania decyzji, produktywności.

Monitorowanie

Wiem jak trudno jest wprowadzić zmianę w życie. Jak często rezygnujemy nie dostrzegając efektów. Piszę więc też o tym jak monitorować to, czy rzeczywiście wykonuję swój plan. Jak obiektywnie oceniać, czy postęp już nastąpił.

                                                                                                 Udzielam 20% zniżki posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Mam za sobą wiele korporacyjnych szkoleń z zakresu mentoringu oraz wieloletnie doświadczenie jako mentor. Zdobyłem certyfikat ACC wydany przez International Coach Federation (ICF). Przez kilka lat pracowałem na pełny etat jako trener. 

O tym jak pokonać stres piszę od 2013 roku. Publikowałem też w Productive! Magazine oraz mensis.pl.

Szczegóły mojej kariery zawodowej, wraz z opiniami współpracowników na mój temat, można znaleźć na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/krzysztofskubis.

Jestem magistrem fizyki oraz doktorem nauk medycznych. Lubię podróżować, jestem kinomanem, interesuję się sportem, kocham koty.