Mentor (coach). Zasady współpracy

Mentor

Mentor a coach

Czego możesz oczekiwać od mentora (coacha)?

Jeśli będziesz pracować nad stresem to (dodatkowo)

Uwaga: Nie gwarantuję, że przeprowadzisz zamierzoną zmianę, gdyż w trakcie procesu możesz zmienić temat (patrz: Polowanie na wieloryba), nad którym będziesz pracować.

Mentor a coach. Różnice

Mentor

Mentoring jest wtedy, gdy osoba bardzo doświadczona w konkretnym obszarze udziela wsparcia mniej doświadczonemu koledze. Mentor odpowiada za proces mentoringowy. Ale to Klient odpowiada za wynik mentoringu. Mentor dzieli się swoim doświadczeniem i może podsuwać różne rozwiązania. Jednak to Klient wybiera rozwiązanie, które (zdaniem Klienta) zadziała.

Coaching polega na pomaganiu innym w osiąganiu ich celów bez robienia tego za nich lub mówienia im jak to zrobić. Coach odpowiada za proces coachingowy. Klient za wynik coachingu. Główna praca nad zmianą odbywa się pomiędzy sesjami coachingowymi.

Skoro mentor (coach) nie mówi nawet, co należy zrobić: to co naprawdę oferuje? Mentor (coach) wydobywa z Klienta najlepsze cechy. Wierzy, że Klient jest twórczy, mądry i dobry. Tylko tyle? Więcej o darach mentora (coacha) w artykule: 7 darów coacha. Gdy mentor (coach) nie wierzy w Klienta? Wtedy nie podejmie się pracy z tym Klientem.

Moje doświadczenie mentora

Mentor

Byłem na wielu korporacyjnych szkoleniach dla managerów, w tym na szkoleniach z mentoringu. Pracując w korporacji najwięcej satysfakcji odczuwałem w roli mentora. Podziękowania osób, które pracowały ze mną  (jako mentorem) uznaję za dowód, że robię to dobrze:) Sprawdź opinie moich Klientów: Rekomendacje

Zdałem egzamin ACC prowadzony przez International Coach Federation (ICF). W swojej pracy stosuję model zaproponowany przez ICF. Stosuję się też do zasad etycznych ICF. Np. oznacza to też, że zarówno Klienta jak i mnie obowiązuje pełna dyskrecja.

Minimum 10 sesji

Dlaczego proponuję pakiet minimum 10 sesji? Co zazwyczaj robimy na kolejnych sesjach opisałem w tekście: 10 sesji coachingowych. Zdarza się, że jakiś problem wymagają więcej niż jednego spotkania: np. ograniczające przekonania, opór, emocje. Stąd w mojej ofercie jest też pakiet 15 (PREMIUM).

Chcesz wiedzieć jak wygląda sesja mentoringowa? Proponuję sesję gratisową:) 

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz lub zadzwoń do mnie.

Klient – Mentor.

Zasady współpracy

Wspópraca

Klient wyraża zgodę na robienie notatek przez mentora pod warunkiem, że notatki te będą przechowywane poza zasięgiem osób niepowołanych oraz że zostaną zniszczone (albo przekazane Klientowi) po zakończeniu procesu coachingowego.

Mentor zobowiązuje się dzielić z Klientem swoimi spostrzeżeniami i przypuszczeniami. Ale bez przywiązywania się do swojej opinii.

Klient pozwala mentorowi na konfrontowanie Klienta z niewygodnymi tezami i sytuacjami. Zezwala również przerywanie wypowiedzi Klienta, jeśli mentor uzna iż Klient ucieka od trudnego pytania. Z drugiej strony, mentor zezwala Klientowi na przerywanie sobie w każdym momencie.

Klient deklaruje, że w swoim wypowiedziach będzie szczery. Jeśli Klient nie będzie chciał udzielić odpowiedzi mentorowi: powie to wprost (nie musi podawać przyczyny). Klient udzieli tej odpowiedzi sobie (w myślach).

W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję: sesja jest krótsza o czas spóźnienia Klienta. Jeśli mentor spóźni się na sesję: sesja jest przedłużona o czas spóźnienia (lub następna sesja zostaje odpowiednio wydłużona).

Odwołanie lub przełożenie sesji powinno nastąpić najpóźniej na dwa dni przed sesją.

Jeśli Klient nie stawi się na umówioną sesję bez podania ważnego powodu (typu: siła wyższa): taka sesja jest traktowana jak sesja, która się odbyła. Jeśli mentor nie stawi się na umówioną sesję bez podania ważnego powodu: mentor udzieli Klientowi dodatkowej bezpłatnej sesji w innym terminie.

Klient ma prawo zrezygnować z usług mentora na każdym etapie, bez podania przyczyny. Wówczas Klientowi przysługuje zwrot 90% nadpłaconej kwoty. Zostanie wówczas wystawiona faktura korygująca. Mentor ma prawo zrezygnować ze współpracy z Klientem, gdy stwierdzi, że ich systemy wartości nie współgrają ze sobą. Jeśli mentor zakończył współpracę z powodu różnic w systemach wartości: Klientowi przysługuje zwrot całej nadpłaconej kwoty. Wówczas również zostanie wystawiona faktura korygująca.

Na koniec proszę o opinię

Na koniec procesu mentoringowego, proszę o:

  • opinię: w postaci wypełnienia ankiety
  • zgodę na podanie imienia i nazwiska Klienta, jego stanowiska i miejsca pracy w wykazie Klientów, z którymi coach (mentor) pracował
  • zgodę na zacytowanie opinii na stronie https://skris.pl/ i w materiałach dla Klientów
  • przedstawienie coacha (mentora) osobom znanym Klientowi, które (według opinii Klienta) mogłyby skorzystać na współpracy z coachem (mentorem).

Klient nie jest zobowiązany do spełnienia żadnej z wyżej wymienionych próśb. Ale może spełnić którąkolwiek z nich (również częściowo).