Project Engineering 2017. Ankiety

Project Engineering

10. maja 2017 roku miałem przyjemność poprowadzić warsztat „Jak sobie radzić ze stresem”.

Zdjęcia z całego wydarzenia (w tym z mojego warsztatu) można obejrzeć na facebooku: https://www.facebook.com/project.engineering/

Poniżej wyniki anonimowych ankiet z tegoż warsztatu:

1.      Czy zakres tematyczny spotkania był interesujący? W skali od 0 do 10.

0 – w ogóle nie był interesujący,                  5 – średnio interesujący,             10 – wybitnie interesujący

Średnia ocena 24. uczestników:     8.29        mediana 8

2.      W jakim stopniu prezentowane tematy odpowiadały Pani/Pana oczekiwaniom? Skala: 0-10.

0 – wcale nie odpowiadały,                         5 – średnio odpowiadały,              10 – trafiły w dziesiątkę

Średnia ocena 24. uczestników:     7.70        mediana 8

3.      Jak był poziom merytoryczny dzisiejszego spotkania? Skala: 0-10.

0 – beznadziejny,                                          5 – średni,                                      10 – wyjątkowo wysoki

Średnia ocena 24. uczestników:     8.79        mediana 9

4.      Jak dobrze prowadzący przekazywał wiedzę? Skala: 0 do 10

0 – nie umie przekazywać wiedzy,               5 – średnio,                         10 – jest świetnym trenerem

Średnia ocena 24. uczestników:     8.9        mediana 9

5.      Jak dobrze prowadzący reagował na zgłaszane oczekiwania? Skala 0-10.

0 – ignorował oczekiwania,                         5 – uwzględnił sporo,               10 – uwzględnił wszystkie

Średnia ocena 24. uczestników:     8.83        mediana 9

6.      Czy użyte środki techniczne wspomagały objaśnianie tematu? Skala: 0-10.

0 – przeszkadzały,                                        5 – średnio dostosowane,         10 – trafiły w dziesiątkę

Średnia ocena 24. uczestników:     7.50        mediana 7.5

7.      Jak Pani/Pan ocenia warunki lokalowe? Skala: 0-10.

0 – to była pomyłka,                                   5 – średnio odpowiadały,                  10 – idealne miejsce

Średnia ocena 24. uczestników:     7.96        mediana 8

8.      W jakim stopniu wykorzysta Pan/Pani zdobytą dzisiaj wiedzę? Skala: 0-10.

0 – wcale,                                                     5 – sporo,                                                  10 – wszystko

Średnia ocena 24. uczestników:     7.75        mediana 8

Powyższy wynik szczególnie mnie cieszy. W tej kategorii każdy wynik powyżej 5 (sporo) jest dużym osiągnięciem. Przez dwa lata koordynowałem szkolenia dla ponad 300 konsultantów w Europie Środkowo Wschodniej. Analizowałem ankiety po każdym szkoleniu. Wynik wyraźnie powyżej 5 pojawiał się rzadko.

9.      Jakie ogólnie wrażenie wyniosła Pani/wyniósł Pan z dzisiejszego spotkania? Skala: 0-10.

0 – strata czasu,                                          5 – było interesująco                    10 – rewelacyjne spotkanie

Średnia ocena 24. uczestników:     8.31       mediana 8

10. Jak zachęciłby (ostrzegłby) Pan/zachęciłaby (ostrzegłaby) Pani innych potencjalnych uczestników?

  1. Zachęcam do wnikliwej rozmowy z p. Krzysztofem – może rozwiać niektóre wątpliwości:).
  2. Warto dać sobie odkryć swój potencjał i narzędzia, dzięki którym możemy lepiej wydobyć swój potencjał i zalety. Tutaj wiesz, że to robisz!=)
  3. Tak! (Ta osoba przyznała „10” w każdej z kategorii).

Średnia z całości:  8.24  Mediana z całości  8

Zostaw komentarz

*

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *