Tag: DevTalk

O stresie i porażkach na DevTalk

W rozmowie z Maciejem Aniserowiczem. 22.05.2017
Rozmowa zajęła nam ponad godzinę. Osoby, które już odsłuchały tę rozmowę (materiał jest dostępny od poniedziałku, 22V) - i podzieliły[...]