Talent Days. Jesień 2019. Wyniki ankiet

Absolvent Talent Days 2019

Wyniki anonimowych ankiet z warsztatu Stres przed spotkaniem rekrutacyjnym przeprowadzonego w dniu 05. listopada 2019 r. w ramach Talent Days Jesień 2019 w Warszawie (PGE Narodowy). Ankiety wypełniły 33 osoby. Poniżej kolejno: pytanie, opis skali (0-10), średnia i mediana z odpowiedzi.

Warsztat został przyjęty entuzjastycznie. 

Średnia z całości (bez lokalu):  8.5, mediana: 9.0. W skali akademickiej odpowiada to ocenie celująco (6).

1.      Czy zakres tematyczny spotkania był interesujący? W skali 0-10.

0 – w ogóle nie był interesujący,                  5 – średnio interesujący,             10 – wybitnie interesujący

Średnia ocena 33. uczestników:     8.2        mediana 8

2.      W jakim stopniu prezentowane tematy odpowiadały Pani/Pana oczekiwaniom? Skala: 0-10.

0 – wcale nie odpowiadały,                    5 – średnio odpowiadały,              10 – trafiły w dziesiątkę

Średnia ocena 33. uczestników:     8.0        mediana 8

3.      Jak był poziom merytoryczny dzisiejszego spotkania? Skala: 0-10.

0 – beznadziejny,                                     5 – średni,                                               10 – wyjątkowo wysoki

Średnia ocena 32. uczestników:     8.3        mediana 8

4.      Jak dobrze prowadzący przekazywał wiedzę? Skala: 0-10.

0 – nie umie przekazywać wiedzy,               5 – średnio,                         10 – jest świetnym trenerem

Średnia ocena 33. uczestników:     8.8        mediana 9

5.      Jak dobrze prowadzący reagował na zgłaszane oczekiwania? Skala 0-10.

0 – ignorował oczekiwania,                        5 – uwzględnił sporo,               10 – uwzględnił wszystkie

Średnia ocena 29. uczestników:     9.1        mediana 10!

6.      Czy użyte środki techniczne wspomagały objaśnianie tematu? Skala: 0-10.

0 – przeszkadzały,                                        5 – średnio dostosowane,         10 – trafiły w dziesiątkę

Średnia ocena 33. uczestników:     8.4        mediana 9

7.      Jak Pani/Pan ocenia warunki lokalowe? Skala: 0-10.

0 – to była pomyłka,                                   5 – średnio odpowiadały,                  10 – idealne miejsce

Średnia ocena 33. uczestników:     8.6        mediana 9

8.      W jakim stopniu wykorzysta Pan/Pani zdobytą dzisiaj wiedzę? Skala: 0-10.

0 – wcale,                                                     5 – sporo,                                                  10 – wszystko

Średnia ocena 33. uczestników:     8.5        mediana 9

9.      Jakie ogólnie wrażenie wyniosła Pani/wyniósł Pan z dzisiejszego spotkania? Skala: 0-10.

0 – strata czasu,                                      5 – było interesująco                    10 – rewelacyjne spotkanie

Średnia ocena 32. uczestników:     8.3       mediana 9

10. Co chce Pani/Pan przekazać przyszłym uczestnikom? Jakiej rady udzielić prowadzącemu?

  1. Warsztaty bardzo pomocne:)
  2. Ćwiczenie nie przynoszą natychmiastowego efektu, ale skłaniają do refleksji na później.
  3. Tak trzymać.
  4. Przyda się trochę zaktualizować graficznie prezentację. Sam warsztat odrobinę za krótki, aż żałuję, że nie ma możliwości dłuższego porozmawiania o zarządzaniu stresem podczas rozmowy rekrutacyjnej.
  5. Podobało mi się podejście do tematu i luźna forma prowadzenia warsztatów – bez stresu 🙂
  6. Warto się z tym zapoznać, niby proste sprawy, ale ludzie o tym nie myślą. Dziękuję:)

 

 

 

Zostaw komentarz

*

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *