Zasoby

Tak? Gratuluję. A jak się upewniasz, że ze wszystkich? Masz swoją listę? Jak często ją aktualizujesz? Co powoduje, że uważasz ją za zupełną?

Jeśli masz ochotę, możesz przyjrzeć się liście zasobów definiowanych w caochingu. Może poszerzysz dzięki temu swoją listę? A może wskażesz na istotne braki listy, którą poniżej opisuję?

Co daje posiadanie takiej listy? Pozwala się upewnić, że nic mi nie umyka w ocenie rzeczywistości, dostępnych opcji, tego z czego mogę skorzystać. A skąd pomysł, że może mi coś umykać? Z doświadczenia pracy coachingowej:). Okazuje się, że znakomita większość z nas czuję się świetnie w jednym – czasem więcej niż jednym:) – z obszarów i korzysta w pełni z zasobów z tego obszaru. Natomiast obszary, które są dla nas trudniejsze pomijamy. Zdarza się też tak uporczywe pomijanie jednego (lub więcej niż jednego) obszaru, że nawet nie ma świadomości iż tam też są jakieś zasoby, których można użyć do swoich celów.

Dobry coach:) nie pozwala Klientowi uciekać do strefy komfortu, ale prowadzi Go i przytrzymuje również w tych obszarach, z którymi Klient ma kłopot.

Na jakie obszary można podzielić dostępne zasoby?

1.      Fizyczne

Pieniądze, czas, materiały, wyposażenie. Chyba nie wymagają dodatkowego komentarza.

Większość ludzi ma świadomość tych zasobów, ich aktualnego stanu i użytku jaki z nich można zrobić w konkretnej sytuacji. Oczywiście, dobry coach może pogłębić to rozumienie i poprowadzić Klienta do zrozumienia, że deficyt niektórych z tych zasobów też może być użyteczny:).

2.      Intelektualne

Wiedza, umiejętności, własności intelektualne: talenty, dary, siła. Też najczęściej sprawa jest oczywista. Choć zdarza się, że niektórzy Klienci nie są świadomi wszystkich swoich talentów, darów jakie otrzymali od Natury. Często nie wiedzą też co jest ich główną intelektualną siłą.

Coach nazywa obserwowane cechy Klienta, co może Klientowi „otworzyć oczy” na Jego zasoby intelektualne, których dotąd nie dostrzegał. Zdarza się też, że Klient miał świadomość posiadania niektórych zasobów intelektualnych, ale były one dla Niego tak oczywiste, że w ogóle o nich nie myślał w kategoriach „użyteczności” w konkretnej sytuacji.

3.      Emocjonalne

Emocje, uczucia, nastroje, pragnienia, zainteresowania, postawa, entuzjazm, zaangażowanie, obawy, opór. W tym obszarze częściej pojawia się problem. Niektórzy Klienci nie są świadomi swoich uczuć, emocji, nastrojów. Inni potrafią negować (czasem podświadomie) wpływ sfery emocjonalnej na ich życie. W efekcie obszar emocji omijają lub traktują powierzchownie.

Coach zatrzymuje Klienta w tym obszarze. Pomaga Mu skontaktować się z tą sferą. Zobaczyć jej wartość i wpływ na Klienta. Także jak można tę sferę „wykorzystać” do swoich celów.

4.      Społeczne

Sprzymierzeńcy, wrogowie, fani, przyjaciele, partnerzy, przewodnicy, relacje. Kontakt z tym obszarem jest zazwyczaj łatwy. Jednak często Klienci w ogóle go nie dotykają, gdyż chcą „wszystko sami”. Uważają, że skoro sprawa dotyczy ich osobistego rozwoju to korzystanie z pomocy innych nie jest w porządku.

Pokazując Klientowi wpływ Jego wewnętrznej przemiany na innych, coach uświadamia Mu, że „nikt nie jest samotną wyspą”. To otwiera Klienta na czerpanie również z tych zasobów.

5.      Duchowe

Obszar transcendencji, widzenia wymiarów innych niż rzeczywistość czysto fizyczna, świadomość istnienia rzeczywistości ostatecznej. Obszar bardzo intymny, którego istnienie niektórzy negują.

We współpracy z coachem kontakt z tym obszarem wymaga od Klienta dużej dojrzałości duchowej oraz sporej dozy zaufania do coacha. Umiejętność skorzystanie z tych zasobów zależy od inteligencji duchowej Klienta (ang. Spiritual Quotient – SQ).

A teraz ponownie odpowiedz sobie na pytanie: czy rzeczywiście korzystasz ze wszystkich dostępnych zasobów? Jeśli „Nie” – to którą grupę zasobów zwykle pomijasz? I co z tym zrobisz teraz, mając tę wiedzę?

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *