Zasoby

Zasoby

Tak? Gratuluję. A jak się upewniasz, że ze wszystkich? Masz swoją listę? Jak często ją aktualizujesz? Co powoduje, że uważasz ją za zupełną?

Jeśli masz ochotę, możesz przyjrzeć się liście zasobów definiowanych w mentorignu. Może poszerzysz dzięki temu własną listę? A może wskażesz na istotne braki listy, którą poniżej opisuję?

Co daje posiadanie takiej listy? Pozwala upewnić się, że nic Ci nie umyka w ocenie rzeczywistości, dostępnych opcji, tego, z czego możesz skorzystać. A skąd pomysł, że może Ci coś umykać? Z doświadczenia pracy mentoringowej:) Okazuje się, że znakomita większość z nas czuje się świetnie w jednym (czasem więcej niż jednym, z obszarów) i korzysta w pełni z zasobów z tego obszaru. Natomiast trudniejsze obszary są pomijane. Zdarza się też tak uporczywe pomijanie jednego (lub więcej) obszaru, że nawet brakuje świadomości, iż tam też są jakieś zasoby, których można użyć do swoich celów.

Dobry mentor:) nie pozwoli Ci uciekać do strefy komfortu, ale poprowadzi Cię i przytrzyma również w tych obszarach, z którymi masz kłopot.

Na jakie obszary można podzielić dostępne zasoby?

1.     Zasoby fizyczne

Pieniądze, czas, materiały, wyposażenie. Chyba nie wymagają dodatkowego komentarza.

Większość ludzi ma świadomość tych zasobów, ich aktualnego stanu i użytku, jaki można z nich zrobić w konkretnej sytuacji. Oczywiście, dobry mentor może pogłębić to rozumienie i poprowadzić Cię do zrozumienia, że deficyt niektórych z tych zasobów też może być użyteczny:)

2.      Intelektualne

Wiedza, umiejętności, własności intelektualne: talenty, dary, siła. Też najczęściej sprawa jest oczywista. Choć zdarza się, że niektórzy nie są świadomi wszystkich swoich talentów, darów, jakie otrzymali od Natury. Często nie wiedzą też, co jest ich główną intelektualną siłą.

Mentor nazywa obserwowane cechy, co może otworzyć Ci oczy na Twoje zasoby intelektualne, których dotąd nie dostrzegałeś. Zdarza się też, że mogłeś nie mieć świadomości posiadania niektórych zasobów intelektualnych, ale były one dla Ciebie tak oczywiste, że w ogóle o nich nie myślałeś w kategoriach użyteczności w konkretnej sytuacji.

3.      Zasoby emocjonalne

Emocje, uczucia, nastroje, pragnienia, zainteresowania, postawa, entuzjazm, zaangażowanie, obawy, opór. W tym obszarze częściej pojawia się problem. Niektórzy nie są świadomi swoich uczuć, emocji, nastrojów. Inni potrafią negować (czasem podświadomie) wpływ sfery emocjonalnej na ich życie. W efekcie zasoby obszaru emocji omijają lub traktują powierzchownie.

Mentor zatrzyma Cię w tym obszarze. Pomoże Ci skontaktować się z tą sferą. Zobaczyć jej wartość i wpływ na Ciebie. Podpowie też, jak można tę sferę wykorzystać do swoich celów.

4.      Społeczne

Sprzymierzeńcy, wrogowie, fani, przyjaciele, partnerzy, przewodnicy, relacje. Kontakt z tym obszarem jest zazwyczaj łatwy. Jednak często w ogóle go nie dotykasz, gdyż chcesz wszystko sam. Uważasz, że skoro sprawa dotyczy Twojego osobistego rozwoju, to korzystanie z pomocy innych nie jest w porządku.

Pokazując Ci wpływ Twojej wewnętrznej przemiany na innych, mentor uświadamia Ci, że nikt nie jest samotną wyspą. To otworzy Cię na czerpanie również z tych zasobów.

5.      Zasoby duchowe

Obszar transcendencji, widzenia wymiarów innych niż rzeczywistość czysto fizyczna, świadomość istnienia rzeczywistości ostatecznej. Obszar bardzo intymny, którego istnienie niektórzy negują.

We współpracy z mentorem kontakt z tym obszarem będzie wymagać od Ciebie dużej dojrzałości duchowej oraz sporej dozy zaufania do mentora. Umiejętność skorzystanie z tych zasobów zależy od Twojej inteligencji duchowej (ang. Spiritual Quotient: SQ).

A teraz ponownie odpowiedz sobie na pytanie: czy rzeczywiście korzystasz ze wszystkich dostępnych zasobów? Jeśli Nie, to którą grupę zasobów zwykle pomijasz? I co z tym zrobisz teraz, mając tę wiedzę?

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o sobie? Przeczytaj artykuł o oknie Johari.

Zostaw komentarz

*

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *